Doküman Yönetim Sistemi Nedir ?

Doküman yönetim sistemleri;

Baskı sistemleri ( Fotokopi Makineleri , yazıcılar)  ile güvenli baskıyı oluşturan yazılımlardan tümleşik olarak oluşturulan;

dokümanların oluşturulması , versiyonlanması , izlenilmesi , dağıtılması ve erişilmesi gibi süreçleri minimize eden bize ve çalıştığımız kuruma tasarruflar sağlayan sistemler bütünüdür.

Diğer bir ifade tarzıyla; doküman yönetim sistemleri, büyük kurumların iş süreçlerini kısaltmak ve istenilen dokümanlara her yerden erişebilmek için kullandıkları komplike bir sistem olarak tanımlanabilir.

Türkiye’de de birçok büyük kurum Doküman Yönetim Sistemleri (DYS)’nin ne kadar önemli olduğunu son zamanlarda görmüşler ve bu konu yatırımlar yapmaya başlamışlardır.

Doküman yönetim sisteminin toplam satınalma maliyetlerinin bütçelenebilmesi için, daha önceden ön görülebilir bir maliyete ihtiyaç duyulur. Bunu sağlamanın en kolay yolu ise sayfabaşı kiralama anlaşması yapmaktır .Bu anlaşma sistemde bulunan cihazlar ve yönetim yazılımlarına sahip olunduktan sonra gerçekleşir. Bu anlaşma kapsamında sistemdeki cihazlar ile ilgili;

Kullanılan her türlü sarf malzemeleri(toner,drum,developer,fuser, adf mk v.b).
Belirli çıktı adetlerinde değişmesi gereken yedek parçalar.
Öngörülemeyen yedek parçalar.
Her türlü bakım onarım işçilik giderleri.

şirketimiz tarafından takip edilir ve karşılanır. Bu sayede kurumunuz/firmanız belirli bir dönem sonunda;

Çıktı için ne kadar ücret ödeyeceğini bütçeleyebilir.
Çıktı sistemi için bütçelenemeyen bir maliyet ile karşılaşmaz.
Sistemin çalışması için sarf malzemesi stoku yapmak ve stok maliyetine katlanmak zorunda kalmaz.
Değişmesi gereken yedek parçalar zamanında değiştirildiğinden ve bakımları zamanında yapıldığından cihazlar ilk günkü çıktı kaliteleri ile çalışırlar.

Sonuç olarak; doküman yönetim sisteminizin yönetimi bizim tarafımızdan yapılır ve tarafınıza raporlanır. Herhangi bir sarf malzeme ve servis hizmetini takip etmek zorunda kalmazsınız.

Bu işlemler otomatik olarak akıllı yazıcılar tarafından mail yolu ile taraflara iletilir.